top of page

Born: 1949 in Borås, Sweden

 

Education

Berghs reklam- och marknadsskola,

1969 - 1971

Hovedskous målarskola, 1977 - 1982

 

Public collections

Borås konstmuseum

Göteborgs konstmuseum

Västerås konstmuseum

Statens konstråd

 

Grants  

1977    Borås stads konststipendium

1987    Älvsborgs läns landstings

            kulturstipendium

1987    John Hedaeus stipendiet

1994    Västsvenska kulturfondens

            stipendium

1999    Sveriges bildkonstnärsfond,

            2-årigt arbetsstipendium

2001    Sällskapet Gnistans kulturstipendium

2004    Västra Götalandsregionens

            kulturstipendium

2005    Sveriges bildkonstnärers 10-åriga

            arbetsstipendium

2021    Kerstin Lind-Pafums 

            skulpturstipendium

22jan2 (2).jpg

Selected solo exhibitions

1984    Galleri 1, Göteborg

1988    Gallerie Ahlner, Stockholm

1988    Galerie Du Nord, Borås

1990    Galerie Oijens, Göteborg

1992    Borås konstmuseum

1993    Galerie Ahlner, Stockholm

1993    Galerie Oijens, Göteborg

1996    Galerie Du Nord, Borås

1997    Konstruktiv Tendens, Stockholm

1999    Galleri C Hjärne, Helsingborg

1999    Galerie Ahnlund, Umeå

1999    Göteborgs konstmuseum, Stenasalen

2001    Centre Culturel, Suédois, Paris

2003    Borås konstmuseum

2006    Västerås konstmuseum

2006    Göteborgs Konstförening, Göteborg

2007    Konstakademien, Stockholm

2010    Galerie Oijens, Göteborg

2010    Ålgården, Borås

2013    Galleri Art-On, Halmstad

2014    Göteborgs Konstförening, Göteborg

2015    Borås konstmuseum

2017    Goma Gallery, Värnamo

2018    Marks Konsthall, Kinna

2019    Göteborgs Konstförening

2021    Flamenska Galleriet, Borås

2022    LÅMA, Göteborg

2024    Galleri Hammarén, Göteborg    
            Tillsammans med 
Aleksandra Kucharska

Selected group exhibitions

 

1973    Borås konstmuseum

            Med Henrik Allert och Örjan Wallert

1976   "Bismak", Borås Konstmuseum                  

            En grupputställning  

1994   "Konst på Höglandet",
           Eksjö, Tranås, Vetlanda

1994   "Önskemuseet", Göteborgs konstmuseum

1995   "Skapelser", Skara stifts kyrkor

1995    Galleri Haga, Stockholm

            Med Pål Svensson

1996   "Geometrisk abstraktion",
           Konstruktiv Tendens, Stockholm

1997   "Konstruktivt", Galerie Du Nord, Borås

1998   "Beröringspunkter", Sverige - Tyskland

            Konstruktiv Tendens, Stockholm

1999    Svensk Grafik, Sarajevo

2006   "Bara färg", Göteborgs konstmuseum

2009    Galleri Art-On, Halmstad

            Med Pamela Brandt och Carolus Enckell

2010    Åminne Bruksmuseum

            Med Bengt-Åke Hellman och Gert Marcus

2016    Galleri PS, Göteborg

            Med Bengt-Åke Hellman

2017   "Utsnitt", Vandalorum, Värnamo

2017   "Abstrakt Måleri", Västerås Konstmuseum

2018    Galleri 1, Göteborg

2022    Pilane, Tjörn

2023    Pilane, Tjörn

bottom of page