22jan5.jpg

Viskastrandsgymnasiet, 1995

Borås lasarett 1986

Målning

Postterminalen Borås 1988

Målade träreliefer, tre delar

Viskastrandsgymnasiet, Borås 1995

Diptyk, betong

Angereds stadspark, Ravinen 2013

Möte, bemålat järn

 

Angereds stadspark, 2013